Lahden Keilailuliitto ry

Lahden Veteraaanikerho

Vuosikokous 19.10.2021

1.      Kokouksen avaus Jaakko Virkajärvi

2.     Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Virkajärvi ja sihteeriksi Pirkko Ala-Lehtimäki

3.     Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijat: Pentti Metso ja Pertti Salminen

4. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi: hallin ilmoitustaululla ja veteraanikeilaajien nettisivulla. Läsnä 15 jäsentä

5. Rahastonhoitaja luki toiminnantarkastajien lausunnon, tilinpäätöstiedot jaettiin nähtäväksi osallistujille. Toimintakertomus käsitellään seuraavassa kokouksessa, yhdistyksen sihteerin ollessa paikalla.

6. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille.

7. Kerhon puheenjohtajan ja jäsenten valintaa ei käsitelty tässä kokouksessa.

8. Toiminnantarkastajia ja varatoiminnan tarkastajia ei käsitelty tässä kokouksessa.

9. Talouden hoidon osalta vahvistettiin entiset maksut eli uusi jäsen 7 euroa, jäsenmaksu 15 euroa ja tiistaikilpailut 20 euro. Samoin käytiin rahastonhoitajan tekemä talousarvio läpi.

10. Syyskauden päättäjäiset pidetään 14.12.2021 Harjulassa klo 12,00 ruokailun ja palkintojen jaon merkeissä

11. Käsiteltiin kerhon lopettamisasiaa ja päätettiin perustaa rekisteröity yhdistys. Perustettiin toimikunta, johon valittiin Jaakko Virkajärvi, Sulo Hietala, Timo Lammassaari ja Pirkko Ala-Lehtimäki

Toimikunta valmistelee yhdistyksen perustamisen ja siihen tarvittavat asiat ja se esitellään sitten kerhon seuraavassa kokouksessa, joka on 9.11.2021 klo 13,30

Keskusteltiin rahavarojen siirtämisestä nykyisen kerhon varojen osalta ja päätettiin, että ne voidaan aikanaan siirtää uudelle rekisteröidylle Lahden Veteraanikeilaajat ry:lle. Tämä tapahtuu sitten kun asia on rekisteröity oikein ja sille on saatupankkitili avatuksi. Perustamiskustannukset hyväksyttiin maksettavaksi veteraanikerhon tililtä. Puheenjohtaja luki alustavan yhdistyksen säännöt, jotka ovat oleet nähtävillä hallin ilmoitustaululla ja kerhon nettisivuilla.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

Pöytäkirjan tarkastajat: