Lahti-Bowling ry                                                                             13.10.2020

 

Veteraanikeilaajat

 

Pöytäkirja sääntömääräisestä vuosikokouksesta.

 

Kokous pidettiin Lahdessa 13.10.2020 klo 13.30 Keilahallin ala-kerran kabinetissa.

Läsnä oli 12 henkilöä.

 

1 §  Kokouksen avaus.

Veteraanikeilaajien puheenjohtaja Jaakko Virkajärvi avasi kokouksen ja kertoi syyt tämän kokouksen normaalia myöhäisempään ajankohtaan eli miksi meillä on tarve muuttaa sääntöjämme ja liittyä yhdistysrekisteriin.

 

2 § Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

                      Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Virkajärvi ja sihteeriksi Pekka   Toijala.

 

3 § Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Metso ja Marja Haavisto.

He toimivat myös ääntenlaskijoina.

 

4 § Vuosikokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

                      Vuosikokous todettiin sääntöjen 5 §:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja                    päätösvaltaiseksi.

 

5 § Käsiteltiin johtokunnan antama toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Veteraanikeilaajien sihteeri Pekka Toijala luki johtokunnan antaman toimintakertomuksen, sihteeri korjaa veteraanien valtakunnansarjan lopputilanteen, joka oli koronasta johtuen täysin poikkeuksellinen, finaaleja ei pelattu lainkaan. Toimintakertomus tulee nähtäville nettiin veteraanien sivustoille.

Rahastonhoitaja Pirkko Ala-Lehtimäki esitteli tilit ja tilinpäätöksen. Kauden tulos oli 2838,29 €:a ylijäämäinen, Arvioitu palkintosumma jäi koronan takia budjetoitua pienemmäksi.

Luettiin toiminnantarkastajien lausunto, jossa ei ollut mitään huomautettavaa.

 

6 § Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle.

 

7 § Valittiin veteraanikeilaajien puheenjohtaja vuodeksi eteenpäin ja kaksi jäsentä johtokuntaan                          kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle

Puheenjohtaja: Jaakko Virkajärvi (2020 - 2021).

Erovuorossa olleista johtokunnan jäsenistä Pirkko Ala-Lehtimäki ja Pekka Toijala valittiin uudelleen (kaksivuotiskausi). Varsinaisina jäseninä jatkavat Sulo Hietala ja Virve Valtasaari..

                                                  Raimo Toiviainen ja Pentti Metso jatkavat johtokunnan varajäseninä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8§Valittiin kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.                     Toiminnantarkastajat: Marja Haavisto ja Raimo Pohjanlahti                          Varatoiminnantarkastajat: Kyösti Lintunen ja Harri Hakala

 

 

9 § Käsiteltiin toiminnan ja talouden suuntaviivat

Pekka Eskolan laatima kauden kilpailuohjelma aikatauluineen on nähtävillä  ilmoitustaululla ja netissä. Syyskausi lopetetaan Harjulassa alustavasti 15.12.2020 klo 12 ruokailun ja pikkujoulun merkeissä. Joukkue-kilpailu peruutetaan kokonaan tältä kaudelta. Tarkkoja aikatauluja muusta toiminnasta on vaikea tehdä sillä koronatilanne saattaa tuoda vielä monta mutkaa kevääseen mennessä.

Rahastonhoitaja esitteli kauden talousarvion ( 1460,00 euroa ylijäämäinen), joka perustuu keilakaudella 2020 – 2021 perittäviin maksuihin (§ 10). Hyväksyttiin taloudenhoitajan ehdotus korotuksista tiistaikilpalun palkintoihin.

 

10 § Keilakaudelta perittävät maksut.

Johtokunnan esitys keilakauden 2020 – 2021 maksuiksi hyväksyttiin:

jäsenmaksu 15 € (sisältyy kinkkukisa), liittymismaksu 7 €, tiistaikilpailu syyskausi 10 € ja kevätkausi 10 €  ja ratamaksu 9,00 €/kerta, (ainaisjäsenmaksu 150 €).

 

11 § Muut asiat.

Puheenjohtaja esitteli uudet Veteraanikerhon säännöt, jotka on tarkoitus hyväksyttää patentti-ja rekisterihallituksessa ja sen jälkeen Kerho voi liittyä yhdistysrekisteriin.

                      Päätettiin,että hallitus, lisättynä Pekka Eskolalla, valmistelee asian ja pidetään kauden                aikana uusi kokous, jossa tehdään lopulliset päätökset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     12§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Jaakko Virkajärvi kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 15.10

                                           

Kokouksen vakuudeksi

 

 

 

                      Jaakko Virkajärvi                                      Pekka Toijala

                      kokouksen puheenjohtaja                         kokouksen sihteeri

 

 

Vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina, olemme tarkastaneet pöytäkirjan

 

 

                      Lahdessa     13 pnä  lokakuuta 2020       

 

.

 

                     

                      Pentti Metso                                             Marja Haavisto